temps.sk » STK , EK vyhnite sa pokute 322 EUR !

STK , EK vyhnite sa pokute 322 EUR !

Nechcete zbytočne platiť vysoké pokuty? V tomto článku sa dozviete ako sa vyhnúť pokute za prepadnuté a neplatné kontroly.

 

či už sa vám podarilo na termín zabudnúť alebo ste nešli na kontrolu úmyselne nebol to dobrý nápad. Je to vaša povinnosť ktorá je daná zákonom od 1.3. 2005 kde je uvedené že vozidlo musíte podrobiť prehliadke v stanovených lehotách.

 

Ak vás zastaví príslušník policajného zboru a vy tieto kontroly nemáte, môže vám okrem pokuty vo výške 332 EUR zobrať aj značky, čím vám zadrží osvedčenie o evidencii a zakáže ďalšiu jazdu.

Ak nemáte urobenú iba jednu kontrolu táto pokuta sa udeľuje vo výške 166 EUR .

Ako sa objednať na EK , STK ?

 

Môžete to urobiť telefonicky , najlepšie dva týždne dopredu pred vašim stanoveným termínom . Zamestnanec takéhoto strediska Vám určí dátum v ktorom sa máte s vozidlom dostaviť. Po novom sa v niektorých strediskách môžete objednať aj online.

Ak nemáte predstavu a čas riešiť tieto kontroly , skúste poprosiť vášho servisného mechanika.

 

Čo je to EK?

 

EK  je skratka pre emisnú kontrolu , ide o namerané emisie z výfuku vozidla ktoré vaše auto vypúšťa do ovzdušia. V prípade, že máte namerané vysoké emisie vaše auto takouto kontrolou neprejde.

 

Čo je to STK?

 

STK je skratka pre stanicu technickej kontroly vozidla, kde vám v stredisku skontrolujú vaše auto po motorickej stránke .  Napríklad  motor, brzdy, podvozok.

 

 

 

Koľko stojí EK a STK?

 

Emisná kontrola skoro vo všetkých strediskách sa pohybuje okolo 15 – 20 EUR a technická kontrola vozidla stojí tiež približne 20 – 25 EUR . Pri týchto kontrolách si musíte zakúpiť aj nálepky v ktoré stoja od 2,50 – 3,50 EUR.


Po absolvovaní týchto kontrol dostanete nakoniec protokol s výsledkami vášho auta.

  1. stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
  2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
  3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 

...

Ako pripraviť auto na tieto kontroly? Prečítajte si tiež Ako pripraviť auto na EK a STK ?.

2 comments

Pridaj komentár