temps.sk » Emisná kontrola 2019

Emisná kontrola 2019

Povinnosťou každého vlastníka vozidla je vykonať emisnú a technickú kontrolu. V prípade starších vozidiel je nutná návšteva STK každé dva roky, v prípade nových vozidiel je návšteva nutná po uplynutí 4 rokov od prvej evidencie. Čo je to emisná kontrola a prečo je taká dôležitá?

Emisné normy

Každé vozidlo je na základe roku výroby zaradené do určitej emisnej normy. Zavedené sú od roku 1992, kedy bola zavedená emisná norma euro 1. V súčasnosti všetky novo vyrobené vozidlá podliehajú emisnej norme euro 6, ktorá platí od roku 2014.

Dôvod, prečo boli emisné normy zavedené je jednoduchý. Európskej únií záleží na kvalite ovzdušia a  výfukové plyny ho značne znečisťujú. Práve emisná kontrola slúži na sledovanie stavu vozidla, či spĺňa hodnoty dané emisnou normou.

prehľad emisných noriem
  • CO – oxid uhoľnatý
  • HC – uhľovodíky
  • NOx – oxid dusíka
  • PM – pevné častice.

Niektoré mestá v EU ako je Londýn, Paríž, Antverpy alebo Amsterdam nepúšťajú vozidlá so staršími Euro normami do hlavných miest.

Benzínové motory po roku 2005

Ako môžeme vidieť v tabuľke, doteraz boli hodnoty emisií uhľovodíkov (HC)u benzínových motorov  stanovené na 1,0 g/km (100ppm). Po novom sa hodnota, pre vozidlá s euro 4 s rokom výroby po 2005, znížila na 0,06 g/km. (60ppm).

V skutočnosti však niektoré vozidlá dosahujú ešte menšie limity HC ako sú stanovené normy a to konkrétne 10-20ppm, najviac však 30ppm.

Čo sa týka benzínových motorov, najväčší vplyv na emisie výfuku má katalyzátor, ktorého odstránenie môže mať vážne následky. Taktiež ak jedna z lambda sond nefunguje, tak bude svietiť kontrolka check engine a vzhľadom na to, že nebude správne dávať hodnoty, emisie budú vysoké. Aby boli emisie čo najlepšie, mali by všetky súčiastky, ktoré majú na starosť riadenie zmesi v motore fungovať správne.

 Problém s emisiami môžete mať aj v prípade, ak vaše vozidlo „žere olej“.

Dieselové motory po roku 2017

Mnoho ľudí sa teší, že nové kontroly odstránia z ciest staré vozidlá, avšak pravda je taká, že pre tieto vozidlá sa žiadne zmeny nevykonali. Nové limity sa týkajú vozidiel, ktoré boli vyrobené po roku 2017. Jediné čoho sa môžu majitelia dieselových motorov obávať, či už na starých alebo novších autách sú nelegálne úpravy výfukového systému.

Jedná sa o úpravy ako napríklad zaslepenie EGR (re cirkulácia výfukových plynov na zníženie NOX) alebo vyzeranie DPF ( filter pevných častíc).

Čo znamená sprísnenie v praxi?

Vodiči, ktorí majú svoje vozidlá v dobrom stave sa nemusia obávať žiadnych zmien. Horšia situácia nastáva pre tých, ktorí mali emisnú kontrolu po známosti, pretože sa sprísnili kontroly tým spôsobom, že stanica má inštalované kamery tak, aby bolo vidno ak by technik chcel pomôcť vozidlu prejsť.

Pozor na končiaci termín povinných kontrol

Vzhľadom na to, že STK majú veľké návaly vozidiel, je momentálne veľmi náročné získať termín na vykonanie kontroly. Niektoré strediská vás objednajú o niekoľko týždňov či dokonca mesiacov neskôr. Aby ste predišli tomu, aby vám prišla pokuta, môžete sa zadarmo registrovať na stránke https://www.jiscd.sk. Tí vás budú kontaktovať formou SMS alebo e-mailom najprv 60 dní a neskôr 30 dní pred končiacou lehotou EK a TK.

Aká je súčasná výška pokuty?

Ak nestihnete kontroly vykonať môže vám prísť pokuta vo výške 330€ za obe kontroly. V prípade, že ich uhradíte do 15 dní, pokuta sa zníži na 110€. Ak vám pokuta domov príde, to neznamená, že kontroly absolvovať nemusíte. Po uhradení treba čo najskôr prísť do strediska STK a kontroly vykonať.

Ak vozidlo kontrolami neprejde

V prípade, že bolo vozidlo dostavené na STK a neprešlo jednou z kontrol, dostane majiteľ vozidla dokument, kde budú vypísané chyby, prečo vozidlo neprešlo. Tento dokument slúži ako dôkaz, že ste kontrolu chceli vykonať. Na základe dokumentu máte následne 60 dní na vykonanie opráv.

V prípade, že vozidlo neprešlo ani druhý krát, vozidlo stratí spôsobilosť na prevádzku.

Záver

...

Aby ste mohli kontroly vykonať, je nutné mať so sebou veľký technický preukaz. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo toľko áut po novom systéme neprešlo kontrolami.