temps.sk » Registračná daň – poplatky za prihlásenie vozidla od 1.2.2017

Registračná daň – poplatky za prihlásenie vozidla od 1.2.2017

Prihlasovanie vozidla v roku 2017 je v podstate rovnaké, ako v predchádzajúcich rokoch, no zmenené sú hlavne poplatky (registračná daň). Hlavnou zmenou je, že sa registračná daň neplatí len na základe počtu kW. Zohľadňuje sa VEK vozidla, čo znamená dátum prvej evidencie vozidla ( rok výroby).  Medzi negatíva patrí tiež to, že registračnú daň platíme už aj pri prepise! Nie len pri prvom prihlásení vozidla.

Pri prihlasovaní starších automobilov a automobilov do 176  kW  po novom ušetríte, no pri novších automobiloch s vyšším počtom kW  nad 176 kW  si priplatíme. Pri vozidlách do 80 kW zostáva poplatok rovnaký.

Nové poplatky sa týkajú vozidiel kategórie L,M1 a N1 okrem kategórie N, s najviac tromi miestami na sedenie. Poďme sa teda pozrieť na tabuľku, kde sú uvedené poplatky pred rokom 2017 a poplatky po 1.2. 2017  podľa zákona 342/2016 Z.z. (novela zákona o správnych poplatkoch).

 

Tab.1

Výkon Nový poplatok (od 01.02.2017) Pôvodný poplatok

(pred 2017)

Ušetríme/ priplatíme
do 80 kW 33 eur 33 eur 0 eur
od 80 do 86 kW 90 eur 167 eur – 77 eur
od 86 do 92 kW 110 eur 217 eur – 107 eur
od 92 do 98 kW 150 eur 267 eur – 117 eur
od 98 do 104 kW 210 eur 327 eur – 117 eur
od 104 do 110 kW 260 eur 397 eur – 137 eur
od 110 do 121 kW 360 eur 477 eur – 117 eur
od 121 do 132 kW 530 eur 657 eur – 127 eur
od 132 do 143 kW 700 eur 787 eur – 87 eur
od 143 do 154 kW 870 eur 957 eur – 87 eur
od 154 do 165 kW 1100 eur 1157 eur – 57 eur
od 165 do 176 kW 1250 eur 1397 eur – 147 eur
od 176 do 202 kW 1900 eur 1697 eur + 203 eur
od 202 do 228 kW 2300 eur 2047 eur + 253 eur
od 228 do 254 kW 2700 eur 2467 eur + 233 eur
od 254 kW 3900 eur 2997 eur +  903 eur

 

Ku uvedeným výškam poplatku je nutné pripočítať ešte 33€ za štandardné 2 ks tabuľky s evidenčným číslom a zahŕňa aj vykonanie zmien a vydanie dokladov (osvedčenie o evidencií I. a II. Časť).

Ak vám bude vychádzať registračná daň podľa vzorca 0€, budete musieť zaplatiť minimálny poplatok 33€. Takže pre predstavu, pre auto Alfa Romeo 147, ktoré má 77kw a vyrobené bolo v roku 2000 budete platiť 33€ daň + 33€ tabuľky.

V prípade, že budete potrebovať urýchlene vydať doklady a to do dvoch pracovných dní, budete si musieť priplatiť 30€ navyše, tak ako to bolo do roku 2017. Tento poplatok sa platí orgánu Policajného zboru, podľa položky  68a písm. c) sadzobníka.

Pri starších vozidlách sa zohľadňuje aj tzv. vekový koeficient. Výsledná suma sa vypočíta ako: VÝKON VOZIDLA * VEKOVÝ KOEFICIENT.

Tab.2

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie   0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

Tabuľka 1 a 2 sú vyhotovené na základe údajov stránky Ministerstva vnútra SR.

 

Výšku registračného poplatku si môžete jednoducho vypočítať pomocou IFP  kalkulačky, ktorá slúži aj na odhad hodnoty automobilu :

Príklady:

 1. Vozidlo, ktoré má od 176 do 202 kW, je staré viac ako 1 ale menej ako 2 roky, počítame: 1900*0,68 = 1292€
 2. Vozidlo, ktoré má od 176 do 202 kW, je staré viac ako 4 ale menej ako 5 rokov, počítame: 1900* 0,38 = 722€
 3. Vozidlo, ktoré má od 176 do 202 kW, je staré viac ako 15 ale menej ako 16 rokov, počítame: 1900*0,07 = 133€

Prepis vozidla od 1.2.2017

Aj keď zníženie poplatkov registračnej dane mnohých z nás potešilo, medzi negatíva patrí to, že túto daň budeme platiť už aj pri prihlásení vozidla. Ak od niekoho kúpite automobil, okrem poplatku 33€ za tabuľky a vydanie a doručenie dokladov na adresu, budete musieť platiť aj registračnú daň aj v prípade, že toto vozilo nie je dovezené a už je evidované v registri SR.

Zvýhodnená registračná daň:

1.   Vozidlá s alternatívnym pohonom

Registračný poplatok pri vozidlách s alternatívnym pohonom je znížený o 50%. Patria sem:

 • hybridné motorového vozidlá,
 • hybridné elektrické vozidlá,
 • motorové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
 • motorové vozidlá s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • motorové vozidlá na vodíkový pohon.

V prípade hybridného motorového vozidla, ktoré má dva motory sa výkon týchto motorov sčítava.

Príklad: Vaše vozidlo má 100 kw a nie je staršie ako 1 rok. To znamená 210 * 0,82=  172,2€. Po aplikovaná zľavy 50% pre vozidlá s alternatívnym pohonom to je 86,1€.

 

2.    Znížený poplatok pre zdravotne ťažko postihnutých

Poplatok pre ZŤP sa zníži o 50%, najviac však o 100€. Pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Ak je držiteľ vozidla osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa

 

Najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.  Pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW sa registračný poplatok zníži. Najviac však na 33 eur. Pri zápise držiteľa je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

 

Ďalej sú oslobodený od poplatku:

 • Zápis držiteľa vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením ( úradný príkaz, rozhodnutie súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov)

 

 • podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

...

Použité zdroje:

       1.       © 2017 MINISTERSTVO VNÚTRA SR, SPRÁVNE POPLATKY [ONLINE], CIT. [2017-10-29], DOSTUPNÝ Z WWW:     < https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-1

2.       IFP MF SR © 2015 – 2017;  inštitút Finančenej politiky [ONLINE], CIT. [2017-10-29], DOSTUPNÝ Z WWW:<http://www.institutfinancnejpolitiky.sk/kalkulacky/aut/choosecar.php>