temps.sk » Čo robiť pri dopravnej nehode a akým chybám sa vyhnúť

Čo robiť pri dopravnej nehode a akým chybám sa vyhnúť

Dopravné nehody sú súčasťou dopravnej premávky. Či už sa jedná o menší ťukanec na parkovisku alebo vážnejšej nehody. V každom prípade, človek ktorý nehodu uskutoční alebo je jej účastník, môže dostať stres, a zabudne čo má vlastne robiť. Poďme si zhrnúť niekoľko základných bodov, aby prebehla škodová udalosť bez problémov.

 1. Útek z miesta nehody

Najčastejšie tu patria „úteky“ z parkovísk pred obchodným strediskom, alebo rôznych parkovacích plochách, kde neviete totožnosť majiteľa poškodeného vozidla. V žiadnom prípade neodchádzajte z miesta, aj keby ste mali úmysel sa znovu vrátiť. Počkajte na mieste a ak sa majiteľ poškodeného vozidla neukáže, zavolajte na 158. Do telefónu vysvetlite okolnosti nehody a to, že by ste sa radi dohodli s majiteľom poškodeného vozidla. Hliadka príde na miesto, vyhľadá majiteľa, prípadne spíše udalosť a je to.

Ak by spôsobili aj malý škrabanec a odídete, ráta sa to ako únik z miesta nehody a môžete prísť o vodičský preukaz  aj na 1 rok s peknou pokutou. Konkrétne ide o pokutu od 300 do 1 300€ a zákaz činnosti na 1-5 rokov. Za incident, ktorý by za bežných okolností vybavila poisťovňa, vás príde pekne draho. Spodné sankcie sa nedajú znížiť, takže 1 rok a 300€ pokuta by vás istotne čakala. Preto neodporúčame nechať lístočky za stieračom, ale počkať na mieste a volať políciu.

Rozlišujeme teda dva termíny a to škodová udalosťdopravná nehoda.

Škodová udalosť sa rozumie v súvislosti s prevádzkou vozidla, pri ktorej nebola usmrtená ani zranená osoba, nebola poškodená cesta ani všeobecne prospešné zariadenie a nedošlo ani k úniku nebezpečných látok. Patrí sem tiež hmotná škoda na niektorom zo zúčastnených vozidiel, a batožiny či inom majetku, ktorá neprevyšuje 3 990 €.  Ak by malo poškodené vozidlo pocit, že má spôsobenú vyššiu škodu, je potrebné privolať políciu, v opačnom prípade je to na dohode účastníkov nehody. Táto dohoda je potvrdená spísaním správy o nehode.

Dopravná nehoda je nehoda, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecné prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné látky a na niektorom z vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo majetku vznikne škoda zrejme presahujúca 3990€.

Ako postupovať pri škodovej udalosti a vyplnení tlačiva správy o nehode:

 • Dôležité je presvedčiť sa či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu ( škoda nad alebo pod 3990€ a iné vyššie spomenuté okolnosti)
 • Je nutné poskytnúť pravdivé údaje a spolu s druhým účastníkom vypísať správu o nehode
 • Je dobré urobiť fotografický záznam miesta nehody a poškodenie oboch zúčastnených vozidiel
 • v prípade dopravnej nehody je nutné volať políciu
 • stačí vyplniť jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Je jedno, koho tlačivo sa použije ( vinník alebo poškodený).
 • Tlačivo treba vyplniť čitateľne a pravdivo tak, aby boli čitateľné aj kópie správy o nehode
 • Treba vyplniť všetky body kolónky tlačiva a nezabudnúť uviesť svedkov nehody, ich mená, adresy atď.
 • Správu o nehode musia podpísať a vyplniť obe strany ( vinník aj poškodený)
 • Kópia tlačiva sa odovzdáva druhému účastníkovi a originál si ponechať, prípadne kópiu odovzdať do poisťovne.

Tlačivo škodová udalosť by sa malo nachádzať vo vašom vozidle. Dostanete ho spolu s papiermi pri uzatvorení poistky. Nie je však nutné ho mať vo vozidle, no ušetrí vám to kopu času a behania, ak sa tlačivo vyplní okamžite. Ak ho nemá pri sebe ani jeden účastník, privolá sa polícia, ktorá udalosť spíše avšak príchod hliadky bude spojený so sankciou pre viníka.

Ako postupovať pri dopravnej nehode:  

(§ 66 zákona 8/2009 o cestnej premávke)

Účastník dopravnej nehody je povinný:

  • ohlásiť dopravnú nehodu polícii
  • podľa svojich schopností a možností poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
  • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného nehodou
  • zotrvať na mieste až do príchodu polície alebo sa okamžite vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel; pokiaľ je premiestnenie nevyhnutné, napríklad, pre ošetrenie ľudí, musí vyznačiť pôvodné postavenie áut, situáciu a prípadné stopy
  • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
  • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
  • spolupracovať s políciou pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia

Otázkou je, ako má bežný občan, ktorý nie je informovaný o cene náhradných dielov na vozidlo vedieť, že škoda presiahla alebo nepresiahla 3 990€. Táto hranica bola určená, aby polícia nebola privolaná práve na miesto škodovej udalosti na parkovisku, kde vznikne malý šuchanec a účastníci sa nevedia dohodnúť. Ak do vás narazilo vozidlo dozadu, prípadne ste nabúrali predkom vozidla, nie je možné okamžite určiť škodu, a preto vás nikto nezbije, ani nebude pokutovať ak políciu privoláte.

Na videu môžeme vidieť kompilácie dopravných nehôd v Rusku.

 použité zdroje:

 • http://www.ulpianus.sk/blog/8638/
 • http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8

 

 

 

 

 

 

...