temps.sk » prepadnutá emisná a technická kontrola, ako sa vyhnúť pokute a aké pokuty nás čakajú od 1.4.2018

prepadnutá emisná a technická kontrola, ako sa vyhnúť pokute a aké pokuty nás čakajú od 1.4.2018

Pokuty za prepadnutú technickú a emisnú kontrolu sú stále pre niektorých majiteľov automobilov veľkou neznámou. Aká je vysoká pokuta? Kedy príde? Kto ju posiela? Naozaj mi ju pošlú? Toto sú najčastejšie otázky s ktorými sa stretávame.

Poďme si ich teda zodpovedať pekne postupne. Pokuty za prepadnutú emisnú (EK) a technickú (TK) kontrolu boli uvedené do praxe  1.3.2016 vo výške 330€ a to jednotlivo 165€ za jednu a 165€ za druhú kontrolu. V prípade, že sa pokuta uhradila do 15 dní od doručenia rozkazu, dala sa jej výška znížiť na 220€ pričom sa považovala za uhradenú v plnej výške. Tým pádom sa uhrádzali len 2/3 z plnej výšky pokuty.

Malo to byť zobudenie pre majiteľov vozidiel, ktorí sa na tieto kontroly vyložene vykašľali alebo úplne na ne zabudli. Veľa ľudí si povedalo, že to je len planý poplach a komu by sa predsa chcelo pokutovať niekoho, kto má prepadnutú kontrolu len pár dní.. Bohužiaľ, pokuty sa posielali aj v prípade, že povinná kontrola nebola vykonaná niekoľko dní alebo rokov.

V týchto prípadoch nepomohli viac menej ani známosti, pretože štát vedie databázu a pokuty môže udeľovať automaticky. V tejto databáze sa evidujú všetky automobily, ich technické a emisné kontroly vrátane dátumov, kedy ich má vozidlo absolvovať. Systém tak vie určiť, kedy  vozidlo lehotu prekročilo a na základe objektívnej zodpovednosti automaticky pošle pokutu poštou. Pokuta sa udeľuje v tzv. rozkazovom konaní.  Ak vám pokuta neprišla do 30 dní alebo 60 dní, stále nie ste bez problému, štát má totiž lehotu dva roky na to, aby vám pokutu poslal.

Výhovorky, že auto stojí dva roky v garáži a nikoho neohrozuje, alebo že bolo týždeň pred kontrolou v servise a chyba sa nestihla odstrániť, preto sa auto nenavštívilo stanicu technickej kontroly, kde sa vykonáva EK a TK nikoho nezaujímajú.  Ak viete, že vám bude auto dlhšie stáť, alebo je v nepojazdnom stave, určite porozmýšľajte o dočasnom odhlásení vozidla. Stojí to 5€ na rok, a nemusíte platiť poistku ani sa obávať pokuty.

V roku 2018 a to konkrétne od 1.4.2018,  budú platiť znížené pokuty schválené parlamentom. Novela zákona podstatne znižuje pokuty za neplatnú TK a EK. Ak majiteľ auta dodatočne spraví obe kontroly a do 15 dní uhradí 1/3 z pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú. To znamená, že pokuta za jednu kontrolu sa zníži na 55€ čo spolu za obe kontroly prináša 110€. Oproti 330€ je to celkom potešujúca správa.

Predsa len, každý nosíme v hlave iné informácie ako termíny EK a TK. Aby sme sa teda vyhli nepríjemnej pokute, môžeme si od roku 2016 nastaviť notifikácie, ktoré vám pripomenú, že sa lehota TK a EK blíži. Oznámenie prebehne formou SMS alebo E-mailom. Zadáte potrebné informácie priamo na stránke  JISCD.SK

Ako sa vyhnúť pokute?

Ak viete, že EK a TK  nestíhate vykonať z dôvodu dlhšej opravy alebo nečakanej poruchy, ktorá sa nestihne odstrániť, auto môžete dočasne odhlásiť. To je jediný spôsob ako sa dá príchodu pokuty vyhnúť a to odhlásiť auto ešte pred koncom platnosti kontroly.

Návšteva stanice emisných a technických kontrol je celkom zdĺhavý proces. Doteraz boli STK regulované štátom a ich počet pol pre jednotlivé okresy určený. Avšak liberalizácia trhu má umožniť každému, kto splní zákonom stanovené podmienky aby mohol takúto stanicu založiť.  Ministerstvo dopravy by teda po novom nemalo limitovať počet staníc. To by malo mať za následok zrýchlenie procesu vykonania kontrol bez dlhého čakania.

Poďme si to teda všetko zhrnúť na záver:

  • Pokuty posiela systém JISCD, ktorý ich posiela automaticky,
  • pokuty reálne chodia a znížiť sa dajú zaplatením do 15 dní,
  • do 1.4.2018 ak zaplatíte 2/3 z 330€, zaplatíte „iba“ 220€,
  • od 1.4.2018 ak zaplatíte 1/3 z 330€, zaplatíte „iba“ 110€,
  • vyhnúť sa pokute môžete vyradením vozidla z evidencie, pred uplynutím lehoty vykonania EK a TK.

 

 

 

 

 

 

...