temps.sk » Aké sú najväčšie výhody alebo výzvy elektromobilov ?

Aké sú najväčšie výhody alebo výzvy elektromobilov ?

Niektoré publikované výskumy tvrdia, že najväčšia výhoda vozidiel s elektrickým pohonom, sú jeho minimálne emisie. Zohľadňujú aj fakt, že elektrická energia využívaná na pohon motora sa musí vyrábať niekde mimo vozidla. Dôsledkom toho je, že proces znečistenia sa presúva na elektrárne, ktoré vo väčšine prípadov využívajú fosílne palivá na výrobu elektrickej energie.  Avšak emisie vyrábané elektrárňami sa dajú oveľa jednoduchšie spravovať v jednotnej forme v závodoch, na rozdiel od  obrovských množstiev jednotlivých vozidiel v dennej prevádzke.

Medzi ďalšie výhody elektrického pohonu patrí zníženie hluku spôsobeného premávkou, pretože chod motora je výrazne tichší, nakoľko nedochádza ku explózií paliva. Ďalšou hlavnou výhodou akéhokoľvek typu vozidla s úplne elektrickým pohonom je výrazne nižšia spotreba paliva. Okrem toho, cena a spotreba kWh pri elektrickom pohone predstavuje významný rozdiel v porovnaní so spotrebou akéhokoľvek fosílneho paliva.

Konštrukcia elektromotora je jednoduchšia nakoľko obsahuje prevodovku a spojku a skladá sa len z veľmi mála pohyblivých častíc na rozdiel od spaľovacieho motora. Menšie opotrebenie komponentov v motore sa prejavuje kladne z hľadiska životnosti. Z tohto dôvodu nie je potrebné meniť žiadny typ oleja, chladiacej kvapaliny či iné prevádzkové kvapaliny, čo sa prejavuje v nižších nákladoch na prevádzku a údržbu.

Ďalší pozitívny vplyv chýbajúceho prevodu a celkovou povahou elektrickej jednotky je okamžitý krútiaci moment, ktorý ponúka maximálny výkon z pokoja, zatiaľ čo spaľovací motor to dokáže dosiahnuť len pri určitých otáčkach. Maximálny výkon z pokoja sa stáva bezpečnostným prvkom v prípade možnej reakcie, potrebnej v dopravnej situácií, ako je napríklad predbiehanie.

Primeraná účinnosť dnešných spaľovacích motorov, konkrétne podiel odovzdaného výkonu daného zariadenia k privedenému výkonu  je medzi 20-42%, pričom elektrické vozidlá pracujú s účinnosťou  najmenej 90%, čo je skoro trojnásobok.

Dôležitý je tiež fakt, že nákup akéhokoľvek nového vozidla s elektrickým pohonom je v mnohých krajinách dotovaný vládou, stimulujúc verejný záujem o elektrické pohony, nad konvenčnými automobilmi s cieľom znížiť závislosť krajiny od cudzej ropy. Vlády rôznych krajín sa celosvetovo pokúšajú stimulovať dopyt na trhu pre akúkoľvek formu elektrických vozidiel a minimalizovať bežne vyššie predajné ceny týchto vozidiel. Tieto stimuly sú pomocou daňových úľav alebo úplného oslobodenia od dane, alebo bonusové platby či prémie.

Dobíjanie a skladovanie energie

Hlavnou bariérou pri nákupe akéhokoľvek vozidla s elektrickým pohonom,  je prejdená vzdialenosť na  jedno nabitie vozidla, ktorá je nižšia ako pri vozidlách so spaľovacím motorom, ktoré sú plne zásobované palivom z palivovej nádrže. Prevažná väčšina elektromobilov na trhu dokáže na jedno nabitie prejsť od 80 km približne do 200 km s výnimkou automobilov Tesla, ktoré dokážu prejsť až 500 km, avšak ich obstarávacia cena je oveľa vyššia oproti iným elektromobilom.

Pre väčšinu populácie sa dojazd do 200 km považuje za dostatočný denný rozsah, avšak stále je to neporovnateľné s rozsahom akéhokoľvek vozidla so spaľovacím motorom. Tie zvyčajne dosahujú 500 km na jednu nádrž, bez toho, aby bolo vozidlo obmedzené vyhľadaním nabíjacej stanice, pretože môže svoju nádrž doplniť na ľubovoľnej čerpacej stanici. Pri pravidelnej jazde nad 200 km môže byť tento obmedzený dojazd problémom.

Vlastníci elektrických vozidiel si väčšinou obstarajú vozidlo, pretože sa dá pohodlne nabíjať z domu. V prípade kratších vzdialeností po meste, na pracovisko, do obchodu či do školy, dokáže bežný elektromobil vydržať na jedno nabitie celý deň. Väčšina majiteľov (95%) zvyčajne nabíja batérie počas noci, kedy sa vozidlo nepoužíva. V každom prípade, nie každý má možnosť vlastniť garáž, kde sa dokáže vozidlo jednoducho pripojiť. V prípade, že musia svoje vozidlo parkovať na ulici, bez možnosti svojpomocného nabíjania môže byť absencia nabíjacej stanice v ich okolí závažným problémom.

Na trhu existuje mnoho typov výrobcov, ktorí poskytujú rozličné záruky na svoje batérie. Priemerne sa záruka vzťahuje na 6 až 8 rokov alebo 100 až 160 tisíc kilometrov, počas ktorých je životnosť batérie zaručená a kapacita by nemala klesnúť pod 80%.  Avšak faktorov ovplyvňujúcich životnosť batérie je veľa. Medzi hlavné patrí režim nabíjania, počet nabíjacích cyklov alebo vonkajšia klíma.
Ďalší problém môže nastať v prípade jazdy, ktorá je dlhšia ako maximálny dojazd na jedno nabitie. V taktom prípade, sú majitelia vozidiel nútený spoliehať sa na sieť nabíjacích staníc. Napriek tomu, že počet týchto staníc stúpa, je stále neporovnateľný s pohodlím čerpacích staníc a ich geografickou hustotou. Doba nabíjania  je ďalším problémom, ktorý by mohol byť vyriešený tzv. rýchlo nabíjacími  stanicami, ktorých výskyt je v dnešnej dobe dosť vzácny.

Obstarávacie náklady elektromobilov

Kúpna cena akéhokoľvek elektrického vozidla, je vo všeobecnosti oveľa vyššia ako akýkoľvek iný tradičný trhový produkt z daného segmentu triedy a kvality. Hlavným dôvodom, prečo je cena elektrického vozidla vyššia je jeho batéria, kde čelíme cene 350 USD za 1 kWh jej kapacity. Napríklad batériový elektrický Chevrolet Bolt, kde kapacita batérie je 60 kWh a jeho predajná cena je v USA okolo 37 495 USD. Vzhľadom na vyššie uvedenú cenu za 1 kWh sa dostaneme ku záveru, že len cena batérie je 21 000 USD, čo je viac ako polovica konečnej predajnej ceny.

Práve táto skutočnosť sťažuje výrobcom automobilov, aby uspokojili svoje ziskové rozpätie, zatiaľ čo sa snažia ponúknuť cenovo dostupné autá, a preto sú elektrické vozidlá drahšie ako konvenčné vozidlá.

 

...