temps.sk » Emisná a technická kontrola 2019. Prečo vozidlá neprechádzajú?

Emisná a technická kontrola 2019. Prečo vozidlá neprechádzajú?

Povinnosťou každého vlastníka vozidla je podrobiť vozidlo emisnej a technickej kontrole. Od mája 2019 sa sprísnili podmienky na splnenie kontroly a preto má mnoho vlastníkov, najmä starších áut obavy, či tieto vozidlá prejdú. Aké sú zmeny a čo v prípade, že auto kontrolou neprejde?

Nový kamerový systém

Všetky stanice technickej kontroly (ďalej len STK), majú od začiatku mája povinnosť inštalovať nový kamerový systém, ako opatrenie na efektívnejšie vykonávanie kontrol. Kamerový systém ako taký nemá vplyv na spomalenie vykonávanej kontroly, väčším problémom je počet spracovaných áut v danom pracovisku. Každé jedno vozidlo sa musí viac krát fotiť, čo taktiež kontrolu spomaľuje.

Pred týmto opatrením sa mohli v priestore na vykonávanie kontrol nachádzať aj 4 autá zároveň, no v súčasnosti počet poklesol na dve autá.

SMS notifikácie

Každý vlastník vozila má možnosť aktivovať si zadarmo SMS notifikáciu, ktorá vás upozorní na končiaci dátum kontrol. Môžete si ju nastaviť na tejto stránke ,kde zadáte EČV vozidla a číslo osvedčenia o evidencií časť II ( číslo veľkého technického preukazu). Pred novými opatreniami na STK chodili SMS 30 dní pred skončením platnosti. V súčasnosti sú nastavené na dve upozornenia a to na 60 dní a 30 dní, vzhľadom na to, že stanice STK nestíhajú vykonávať kontroly tak ako predtým.

Treba si však dávať pozor, pretože SMS notifikácia nefunguje ako rezervácia dátumu kontroly, preto sa treba objednať v stredisku, kde kontroly absolvujete.

Problém so zamestnancami

V niektorých článkoch sa dočítate, že STK dávajú výpoveď zamestnancom kvôli nedôsledným kontrolám a braniam úplatkov. Takéto situácie určite nastali, avšak pravda je taká, že zamestnanci sami podávajú výpovede vzhľadom na to, že s novým systémom nesúhlasia. Zamestnanci musia po novom absolvovať veľké množstvo školení a získavať rôzne certifikáty. Preto medzi ďalšie faktory, ktoré kontroly spomaľujú patrí absencia kvalifikovaných odborných zamestnancov.

Kto má problém prejsť?

Každý by očakával, že problém majú len staré autá, avšak opak je pravdou. Problém prejsť cez kontroly majú aj nové autá. Jedným z dôvodov prečo vás môžu z kontroly vyhodiť je, že si so sebou nedonesiete veľký technický preukaz. Aj toto sa ráta medzi sprísnené požiadavky na prejdenie kontrolou.

Problém nastáva aj vtedy, ak sa vám priamo v stredisku počas kontroly vypáli jedna zo žiaroviek na vozidle. Nie je možné ju na mieste vymeniť a preto sa musí kontrola opakovať. Ďalším problémom je skorodované identifikačné číslo karosérie (VIN), ktoré sa nachádza pod kobercom v interiéri vozidla. Označia ho za nečitateľné a kontrolu musíte opakovať. Mohli by sme pokračovať, avšak ide len na poukázanie, že sa kontroly nesprísnili len z hľadiska emisií starých áut.

Čo v prípade že neprejdete?

Ak sa vám nepodarí kontrolu absolvovať úspešne na prvý krát, dostanete protokol s chybami (dokument o dočasnej nespôsobilosti vozidla na prevádzku po cestných komunikáciach), ktoré je potrebné opraviť do vymedzeného dátumu. Tento dokument vás chráni pred príchodom pokuty.

Ak sa vám nepodarí prejsť kontrolou ani druhý krát, vozidlo stráca spôsobilosť na prevádzku.

Ak ste na kontrolu úplne zabudli?

Ak vám už platnosť kontrol skončila, odporúčame vám objednať sa a čo najskôr navštíviť STK. Po novom pokuty posiela systém automaticky, kde nezáleží, či nemáte kontrolu deň alebo rok. Nevýhodou je, že tento systém má dva roky na to, aby vám pokutu za nevykonanú kontrolu poslal.

Aktuálna výšky pokuty za nevykonanie kontrol je 165€ za každú z nich (330€ dokopy), avšak, ak ju uhradíte do 15 dní, jej výška sa zníži na 110€ dokopy (55€ jedna).

Nestíham kontrolu vykonať

Aj takéto situácie sa stávajú. Auto je dlhšie v servise ako sa plánovalo alebo pár dní pred kontrolou vás niekto nabúra. V tomto prípade máte dve možnosti a to buď navštíviť stredisko STK s tým, že vám dajú dokument o dočasnej nespôsobilosti (tu však máte len krátky čas na opravu) alebo vozidlo dočasne odhlásite.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Dočasné odhlásenie je reálnejšie riešenie. Vzhľadom na to, že vozidlo môžete odhlásiť na rok za poplatok 5€. Kým bude vozidlo odhlásené, môžete zrušiť aj poistku a v prípade, že už ju máte uhradenú vám vrátia pomernú zaplatenú časť.

Nemusíte sa báť, že budete rok bez auta, ak sa vám auto podarí opraviť skôr. Jednoducho ho pôjdete za poplatok 5€ prihlásiť pred lehotou skončenia vyradenia a auto môžete ďalej používať. Po opätovnom prihlásení vozidla máte 7 dní na vykonanie EK a TK. Preto vám odporúčame objednať sa na kontrolu skôr, ešte pred prihlásením. Pri prihlásení vozidla si vyplňte žiadosť a ak ho prihlásite po lehote, nebudete uhrádzať žiaden poplatok.

Vozidlo môžete odhlásiť aj na dlhší čas a to v lehote:

  1. Do jedného roka (5€)
  2. Do jedného a do dvoch (20€)
  3. Od 2 do 4 rokov (35€)
  4. Od 4-6 rokov (70€)
  5. Od 6 do 10 rokov (170€)
  6. Nad 10 rokov (350€)

Vozidlo môžeme vyradiť maximálne na 20 rokov.

Záver

...

Dávajte si naozaj pozor, aby ste mali so sebou veľký technický preukaz (osvedčenie o evidencií II časť) , pretože ak ho so sebou mať nebudete, máte smolu, pretože bez neho nie je možné prehliadku vykonať. Problém potom nastáva v získaní ďalšieho voľného termínu.